موضوعات داغ

گزارش سالانه اکسپرس انتری 2020 : استعدادهای حوزه فناوری پیشتاز دریافت اقامت دائم کانادا هستند

گزارش سالانه اکسپرس انتری 2020 منتشر شده است و این گزارش شامل موارد زیر است:

«چه کسی دعوت شد، چه کسی اقامت دائم کانادا را دریافت کرد و چگونه همه‌گیری کرونا بر اکسپرس انتری در سال 2020 تأثیر گذاشت.»

گزارش پایان سال 2020 اکسپرس انتری در 13 دسامبر منتشر شد، اگرچه طی سال‌های گذشته در تابستان منتشر شده بود. این گزارش نشان می‌دهد که چه کسانی از طریق اکسپرس اینتری به کانادا مهاجرت کردند و چگونه همه‌گیری کرونا بر سیستم اصلی درخواست مهاجرت کانادا تأثیر گذاشت.

برای شروع، اگرچه کانادا در سال 2020 تعداد دعوت نامه ها را برای کاندیداهای اکسپرس انتری صادر کرد، اما تعداد ساکنان دائمی جدید که از طریق اکسپرس انتری وارد شدند، به پایین ترین میزان در سه سال گذشته رسید.

به طور معمول، تعداد پذیرش اقامت دائم از تعداد دعوت نامه‌های صادر شده بیشتر است، زیرا یک درخواست می تواند شامل متقاضی اصلی و اعضای خانواده وی باشد. با این حال، در سال 2020 همه‌گیری کرونا باعث شد پذیرش اکسپرس انتری به زیر سطح نرمال دعوت نامه برای اپلای (ITAs) کاهش یابد. در سال 2020، اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC) بیش از 107.000 دعوت نامه برای اپلای (ITAs) صادر کرد؛ این در حالی است که در سال 2019، حدود 85.300 دعوت نامه از سوی این اداره صادر شد. از ITAهای صادر شده در سال 2020، تنها 63923 متقاضی اکسپرس انتری و اعضای خانواده آنها اقامت دائم دریافت کردند، در حالی که در سال 2019، 109.601 مقیم دائم جدید پذیرفته شدند.

اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا استاندارد نهایی 80٪ از برنامه‌های Express Entry را ظرف شش ماه برآورده نکرد. میانگین زمان پردازش به درخواست‌ها نُه ماه بود که یک ماه کندتر از سال 2019 پیش رفته است. طبق اعلام اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا حدود 51 درصد از درخواست‌ها در سال 2020 در چارچوب استاندارد شش ماهه تکمیل شده است.

به دلیل همه‌گیری کرونا اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا مدت اعتبار دعوتنامه اپلیکیشن را از 60 به 90 روز افزایش داد تا متقاضیان زمان بیشتری برای آماده‌سازی درخواست‌های خود داشته باشند. داده های قبلی اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا که توسط CIC News به دست آمده، نشان می‌دهد که 36٪ از متقاضیان اکسپرس انتری بین 18 مارس 2020 تا 6 آوریل 2021 از زمان اضافی استفاده کرده‌اند، در حالی که 49٪ در بازه زمانی دو ماهه توانستند درخواستشان را به ثبت برسانند.

آمار ملیت مهاجران

اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا دعوت‌نامه‌های خود را عمدتاً برای داوطلبانی متمرکز کرد که واجد شرایط برنامه تجربه کانادایی (CEC) و برنامه نامزد استانی (PNP) بودند، زیرا این دسته از مهاجران احتمال بیشتری دارد که از نظر فیزیکی در کانادا حضور داشته باشند و کمتر تحت تأثیر اقدامات بهداشت عمومی قرار بگیرند.

نسبت کاندیداهای اکسپرس انتری دعوت شده برای درخواست از داخل کانادا از 47 درصد کل در سال 2019 به 63 درصدکل در سال 2020 افزایش یافته است. اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا بیان می‌کند که علت به وجود آمدن این آمار، افزایش تعداد دعوت‌نامه‌های صادر شده برای نامزدهای برنامه تجربه کانادایی است.

اگرچه نسبت نامزدهای دعوت شده از هند به 10 درصد در سال 2020 در مقایسه با 18 درصد در سال قبل کاهش یافت، اما هنوز تعداد نامزدهای دعوت شده از هند از هر کشور خارجی بیشتر است.

شش ملیت برتر درخواست‌دهندگان اکسپرس انتری، شبیه سال‌های گذشته بوده است: کانادا، هند، ایالات متحده، نیجریه، امارات متحده عربی و پاکستان. لبنان برای اولین بار از زمان ایجاد اکسپرس انتری در سال 2015 در فهرست 10 ملیت برتر قرار گرفت.

هند همچنین در صدر کشورهایی بود که شهروندانش ITA دریافت کردند و پس از آن چین، نیجریه، پاکستان و بریتانیا در این فهرست قرار داشتند. هنوز تعداد مردان از از زنان درخواست‌دهنده بیشتر است، اما سهم زنان نیز در حال افزایش است.

مانند سال های گذشته، پروفایل‌های اکسپرس اینتری کامل‌شده توسط مردان از زنان بیشتر بود. با این حال، نسبت زنان در ثبت‌نامی‌های اکسپرس انتری در سال 2020 در مقایسه با 41 درصد در سال 2019 به 43 درصد افزایش یافت.

اگرچه زنان کمتری در این گروه حضور داشتند، اما نمایه‌های آن‌ها نشان می‌داد که از نظر نسبتی، حداقل برای یک برنامه واجد شرایط خواهند شد. اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا گزارش می‌کند که 77 درصد از زنان و 71 درصد از مردانی که نمایه‌های خود را ارسال کرده اند، واجد شرایط حداقل یک برنامه بودند.

در میان متقاضیان اصلی که برای اقامت دائم درخواست داده‌اند، تعداد مردان از زنان در سال 2020 اندکی بیشتر است. هر دو جنس اغلب تحت CEC  اپلای کرده‌اند و کمترین آمار به برنامه فدرال مهاجرتی مشاغل فنی کانادا (FSTP) مربوط می‌شود.

در هر برنامه، مردان بیشتر از زنان برای اپلای درخواست داشتند. این تفاوت در FSTP بارزتر بود و در برنامه کارگران ماهر فدرال (FSWP) کمتر مشخص بود.

استعدادهای حوزه فناوری، پیشتاز هستند

بار دیگر، مشاغل فناوری اطلاعات، تجارت و خدمات مالی در میان نامزدهای دعوت شده برای درخواست اقامت دائم نمایان‌تر بودند. با این حال، در سال 2020، ناظران خدمات غذایی و دستیاران اداری بیشتری دعوتنامه اپلای دریافت کردند. اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا می‌گوید این موضوع احتمالاً نتیجه‌ی ارسال دعوت‌نامه‌های بیشتری برا برنامه شرایط تجربه کانادایی است.

متداول‌ترین مشاغل در میان نامزدهایی که امتیاز استخدامی مناسب را کسب کردند، سرپرستان سرویس غذا و برنامه نویسان کامپیوتر بودند. این آماز نیز برای سال 2020 جدید است و احتمالاً نتیجه قرعه کشی‌های برنامه CEC است.

کارکرد ناصحیح سیستم رتبه‌بندی جامع

اگرچه مانند سال‌های گذشته، داوطلبان بیشتری دارای امتیاز سیستم رتبه‌بندی جامع (CRS) در محدوده 351-400 بودند، تعداد فزاینده‌ای به محدوده امتیازات 451-500 رسید. نسبت نامزدهای با نمرات بالاتر به 27٪ افزایش یافته، در مقایسه با 22٪ در سال 2019، و 18٪ در سال 2018. حدود 27٪ از نامزدها در محدوده امتیاز 300-350 قرار داشتند.

اداره پذیرش و مهاجرت ادعا می‌کند 42 درصد از دعوت‌نامه‌ها در سال 2020 به کاندیداهایی که تحصیلات کانادایی داشته‌اند،  رسیده است. این نسبت، 28 درصد در سال 2019 بود. این یکی دیگر از نتایج افزایش قرعه‌کشی‌های محدود به برنامه تجربه کانادایی است.

از 37 دور دعوت در سال گذشته، اداره مهاجرت 21 دور را برگزار کرد که مربوط به برنامه خاصی بودند: 10 قرعه کشی برنامه تجربه کانادایی، 10 قرعه کشی برنامه نامزد استانی  و یک قرعه کشی برنامه فدرال مهاجرتی مشاغل فنی کانادا . حداقل امتیازات سیستم رتبه‌بندی جامع از 687 تا 808 برای راندهای خاص برنامه نامزد استانی و از 431 تا 467 برای راندهای خاص CEC متغیر بود. یک قرعه کشی برنامه فدرال مهاجرتی مشاغل فنی دارای امتیاز کات آف 415 بود.

وقتی فقط به قرعه‌کشی‌های همه برنامه‌ها نگاه می‌کنیم، محدوده امتیاز سیستم رتبه‌بندی جامع در سال 2021 کمی بیشتر از سال 2019 بود. میانگین امتیازات در سال 2020، در مقایسه با میانگین 461 در سال 2019، به حدود 472 رسید. این افزایش نشان می‌دهد که اکسپرس انتری، در سال 2020، برای نامزدهای برنامه کارگران ماهر فدرال و برنامه فدرال مهاجرتی مشاغل فنی رقابتی‌تر شده است. این موضوع، در نتیجه تلاش‌های اداره پذیرش و مهاجرت برای هدف قرار دادن نامزدهای برنامه نامزد استانی و CEC است.

در سال 2020، اداره مهاجرت و پذیرش همچنین تعداد امتیازهای موجود برای داوطلبان فرانسوی زبان و دو زبانه را در اکسپرس انتری افزایش داد. در 20 اکتبر 2020، تعداد امتیازهای اعطا شده از طریق اکسپرس انتری از 15 به 25 برای نامزدهای فرانسوی زبان و از 30 به 50 برای داوطلبان دو زبانه افزایش یافت. این تغییر برای حمایت از هدف کانادا برای افزایش مهاجرت فرانسوی‌زبان‌ها به خارج از کبک به میزان 4.4 درصد تا سال 2023 طراحی شده است. این برنامه، شانس فرانسوی زبانان برای دریافت دعوتنامه اپلای را افزایش میدهد.

نسبت کاندیداهایی که در اکسپرس انتری معیارهای امتیاز اضافی برای مهارت در زبان فرانسه داشتند، از 4 درصد در سال 2019 به 5 درصد در سال 2020 افزایش یافت.

مقصد اصلی، انتاریو است

تقریباً دو سوم متقاضیان اصلی که از طریق اکسپرس اینتری در سال 2020 درخواست داده بودند، انتاریو را به عنوان استان مقصد خود ذکر کردند؛ این آمار، کمی بیشتر از سال 2019 بود. همچنین، در مقایسه با سال 2019، تعداد متقاضیان اصلی که قصد مهاجرت به ساسکاچوان، بریتیش کلمبیا و نیوبرانزویک را داشتند، بیشتر بود. البته، تعداد متقاضیانی که قصد اقامت در آلبرتا و نوا اسکوشیا را داشتند کاهش یافت.

تقریباً مانند مرحله اپلای، اکثر افرادی که در سال 2020 اقامت دائم دریافت کردند، به مقصد انتاریو بودند.

منبع: cicnews

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا